Category
Entreprenad
Brudaremossen

KUB arkitekter fick våren 2016 uppdraget av Göteborg Vatten att utforma en lakvattenanläggning vid Brudaremossen i Delsjöområdet, Göteborg. Till detta projekt var vi på EB Glas & Fasad delaktiga och levererade glaspartier från Schüco.

Ett byggnadsverk som smälter fint in i Delsjöområdet, som är ett stort och uppskattat natur- och rekreationsområde i Göteborg, och är ett väldigt fint exempel på när estetiken går hand i hand med funktionella, praktiska och hållbara behov.

På KUB arkitekters hemsida står att läsa: ”Det för naturen och miljön viktiga innehållet skulle med gestaltningen manifestera omsorgen om projektet. Konceptet för den utvändiga arkitekturen blev tanken om ett ”icke hus med twist.” En praktisk lekfullhet anpassad till den gröna och blöta omgivningen skulle prägla utformningen. ”

Anläggningen vann priset Årets byggnad från Per och Alma Olssons fond 2020

Arkitekt: KUB arkitekter

Byggnad färdigställd: 2020

 

Kontakta oss för mer information