Vår historia

En lång historia som skapat erfarenheter, kunskap och insikter

Vår historia

Vår historia sträcker sig ända tillbaka till 1909 då Anders Berling senior grundade Berlings Glasmästeri. Verksamheten flyttade 1976 till Reparatörgatan och tillverkningen av isolerglas startade. Vid samma period inleddes även samarbeten på exportmarknader med några av Sveriges största byggbolag. Berlings var involverade i projekt i såväl Prag, Leningrad, Berlin, Nairobi som Sibirien.

Vårt nära samarbete med det tyska varumärket Schüco inleddes redan 1978 då vi som ett av de första företagen i Sverige producerade aluminiumprofiler åt byggbranschen. Detta samarbete har under årens lopp både fördjupats och utvecklats.

1999 förvärvades TylösandFönster och vårt produktutbud breddades. Sedan 2000-talets början har en ständig utveckling och modernisering av vår produktionsanläggning genomförts.

Sedan köpet av Alufronts produktionsanläggning skedde 2020 kan vi med stolthet konstatera att vi har en av Europas mest moderna tillverkningsanläggningar. Med varumärken som Schüco, Vitrocsa och TylösandFönster kan vi erbjuda våra kunder produkter av absolut bästa kvalitet.

2022 beslutade de båda ägarna Anders Berling och Lennart Edholm sig för att ge företaget ett nytt namn och grafisk profil, EB Glas & Fasad introducerades. Tiden var mogen för verksamheten att ta nya steg. Samtidigt var det av stor vikt att ha en koppling till det starka och välrenommerade varumärket som Berlings är, och ur vilket dagens företag och verksamhet är sprungen ur.

1909

Grundades av Anders Berling – senior.

1945

Sonen Gösta Berling tar över som VD.

1958

Glasmästeriet flyttar till lokaler på Flygaregatan.

1976

Företaget startar isolerglastillverkning i nya lokaler på Reparatörgatan.

1977

Företaget startar en satsning på etablering utomlands, tillsammans med de stora svenska byggföretagen. Projekt genomförs i Leningrad, Warszawa, Prag, Berlin, Bagdad, Nairobi, Sibirien mm.

1978

Startade produktion av dörrar/fönster i aluminium, med profilsystem från tyska SCHÜCO. Ett av första företagen i Sverige att tillverka produkter för byggbranschen i aluminium.

1981

Anders Berling – junior, tar över som ägare och VD.

1987

Företaget byter leverantör av aluminiumprofiler till svenska SAPA.

1996

Företaget byter tillbaka till SCHÜCO som leverantör av aluminiumprofiler.

1999

Företaget TylösandFönster införlivas i Berlings Glas, i samband med detta så blir de två Anders delägare och Anders Holmberg över VD-skapet i Berlings Glas.

2000

Nu startar en tid av effektivisering och modernisering, med en mer automatiserad tillverkning.

2014

Anders Holmberg väljer att sälja tillbaka sin del av företaget till Anders Berling.

2016

Glasmästeridelen av bolaget blir ett självständigt bolag, Berlings Glasmästeri AB. Företaget drivs av Anders Berlings dotter Mia Berling.

2018

Anders Berling får en ny delägare och företaget en ny VD, i och med att Lennart Edholm börjar på Berlings Glas.

2019

Effektiviseringen av produktionen går in i en ny fas

Företaget byter namn till Berlings Glas & Fasad AB, för att tydliggöra företagets verksamhetsområde samt särskilja oss från glasmästeriet.

Berlings Glas & Fasad får agera förebild för tillverkare av SCHÜCO-produkter från hela världen. Företag från England, Danmark samt Finland kommer på studiebesök.

2020

Berlings Glas & Fasad tar över produktionen från Göteborgsföretaget ALUFRONT, samt köper deras maskinpark. Detta gör att företaget nu har en av de modernaste och största anläggningarna i Sverige för produktion av produkter i glas och aluminium.

2022

Företaget byter namn till EB Glas & Fasad.

Ta kontakt med en expert redan idag!